Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет подкрепят единствен по рода си литературен конкурс за авторски текстове на английски и немски език | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет подкрепят единствен по рода си литературен конкурс за авторски текстове на английски и немски език

На 12 юни, 2017г. във Варна, д-р Милен Врабевски ще бъде специален гост на награждаването на участниците в националния литературен конкурс за авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят”.

Националният литературен конкурс „Този безкраен свят” се организира от Първа езикова гимназия – Варна и съорганизатори МОН, община Варна и Фондация Българска Памет.

Идеята за конкурса се заражда през учебната 2006/2007, а първите си лауреати конкурсът отличава през май 2007 г. Още в първото издание се включват над 30 ученици от цялата страна, а също така и от Чехия, Унгария и Германия. Тази година конкурсът се провежда за единадесети пореден път, а участващите 115 ученици бяха от България и Република Сърбия. В конкурса наред с традиционно участващите представители на езиковите гимназии все по-често се включват и печелят награди ученици от средни училища и професионални гимназии. През тази година в инициативата се включват и ученици от Оряхово, Несебър, Сопот, Свищов, Тервел, Троян, Монтана, Завет, Петрич, Нова Загора, Самоков, Ключ, Челопеч и др.

До днес, Литературният конкурс остава единственият, който си поставя за цел да стимулира творческите заложби и потребности на учениците в гимназиална възраст, насочвайки ги към създаване на авторски текстове на чужд език. Наред с това форумът дава възможност за идентифициране и подпомагане на даровитите младежи в ранен (училищен) етап. Така наред с търсеното от Националните олимпиади по чужди езици добро познаване на граматическите и правописни норми учениците могат да освободят фантазията си и да творят, демонстрирайки активно овладяване и използване на двата конкурсни езика.

През целия период на съществуването си Литературният конкурс на Първа езикова гимназия – Варна се радва на пълната финансова и логистична подкрепа на Фондация Българска Памет, a от учебната 2012/2013 и на подкрепата на Община Врана. През годините Фондация Българска Памет и Община Варна активно си сътрудничат в приобщаването на българите от диаспората, затова в конкурса участват и ученици с български корен от Украйна, Молдова, Македония и Сърбия. Целта е да се съдейства за създаване на усещане у младите българи от диаспората за единение с българското общество, както и да се приобщят учениците към интеграционните процеси в Европа, стимулирайки интереса им към два от работните в ЕС езици.