Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет с финансова подкрепа за издаването на сборник с изследвания по медиевистика | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет с финансова подкрепа за издаването на сборник с изследвания по медиевистика

На 19 май 2017 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски” бе представен сборника Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Медиевистиката през XXI в.: нови извори, интерпретации, подходи.

Изданието съдържа подробна информация с различни извори, изследвания, публикации по теми като – Средновековната византийско-славянска култура; Изследване на средновековните славянски паметници;  Археология на езика: свидетелствата на средновековните славянски паметници и др.

Сборникът, с внушителен oбем от 775 страници, е отличен пример за транснационално взаимодействие в науката. Той е плод на усилията на един пъстър авторски колектив от медиевисти – филолози, историци и изкуствоведи от 14 държави (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Русия, САЩ, Сърбия, Швеция). Става дума за учени от престижни научни центрове – академични институти, университети, архиви и пр. Разнородната националност на авторите обяснява защо сборникът съдържа разработки на 4 езика  (български, руски, сръбски и английски).

Произведението съдържа значими фактографски и концептуални приноси, които не само че обогатяват по несъмнен начин познанията ни за литературата на Средновековието, но и отварят нови хоризонти в нейното проучване.

Проф. Анисава Любенова Милтенова е български филолог, старобългарист. Носител на Голяма награда „Питагор“ (2009) на МОН за най-добър научен колектив за проекта „Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства“.

Подкрепата на д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет, за създаването на двете книги е част от дългогодишната му работа в посока родолюбиво възпитание на младите хора и опазване на културно-историческото ни наследство.