Д-р Милен Врабевски изнесе вдъхновяваща беседа пред учениците на Гимназия „„Яне Сандански“ в Струмица | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски изнесе вдъхновяваща беседа пред учениците на Гимназия „„Яне Сандански“ в Струмица

„Европейски ценности, предприемачество и свързаност“ бе темата на беседата, която д-р Милен Врабевски изнесе пред близо 100 ученици от Гимназия „Яне Сандански“, Струмица, Р. Северна Македония, по покана на г-жа Невенка Стоянова, директор на гимназията.

Беседата бе естествено продължение на двустранната регионална среща на директорите на училищата от двете страни на границата, организирана и финансирана от Фондация Българска Памет в партньорство с Министерство на образованието и науката на Р. България. Тя е поредната инициатива на Фондацията за ефективно трансгранично сътрудничество между Р. България и Р. Северна Македония.

По иновативен и интересен за младежите начин д-р Врабевски сподели кои са ценностите, формиращи ценностния ни компас и чувството ни за заедност и обща принадлежност към европейското семейство. Той представи и своята визия за ефективна свързаност между държавите от Западните Балкани в името на една по-силна Европа. Председателят на Фондация Българска Памет постави фокус върху предприемачеството и предприемчивостта, характеризиращи се с търсене на положителна промяна, добре калкулиран риск и създаване на стойност в полза на обществото.

„Предприемчивостта е начин на мислене. Никога не забравяйте, че целите са мечти с краен срок и времето е най-ценният ресурс, с който всеки човек разполага. Ето защо не го пропилявайте и се стремете да реализирате идеите си без да се страхувате от провали. Трудно ще успеете, ако се опитвате да избегнете грешките. Просто трябва да сте уверени, че когато сгрешите, ще можете да се справите с проблема. По-големият риск от самия риск е да не го поемате. Знайте, че предприемчивостта е основа за придобиване на по-специфични умения и познания, които ни позволяват да се реализираме, да бъдем успешни и да добавяме стойност към средата, в която живеем. Бъдещето не е предопределено, а е такова, каквото ние сами си го направим.“, обърна се към младежите от Струмица д-р Врабевски.

Той допълни, че Европа се нуждае от предприемачи с творческо и новаторско мислене, както и от работна сила, притежаваща именно необходимите умения и ключови компетентности за 21-ви век, свързани с предприемачеството, критичното мислене, инициативността, способността за решаване на проблеми и за работата в дух на сътрудничество.  

Д-р Врабевски постави акцент и върху предстоящото и първо в историята съвместно председателство на Берлинския процес между България и Република Северна Македония, което ще се проведе в началото на 2020 г.