Д-р Милен Врабевски за актуалните си дарителски и образователни проекти | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски за актуалните си дарителски и образователни проекти

Фондация Българска Памет и Фондация Хайнс Зайдел обмислят идеята за създаване на Академия за млади лидери. Повече от д-р Милен Врабевски в интервюто.