Командирът на Националната гвардейска част награди с почетен плакет д-р Милен Врабевски | Фондация Българска Памет
img

Командирът на Националната гвардейска част награди с почетен плакет д-р Милен Врабевски

Командирът на Националната гвардейска част Илко Йорданов награди д-р Милен Врабевски с почетен плакет за заслугите му за съхраняване на националните и исторически ценности и за родолюбивото възпитание на младите българи. 

Вече над 11 години д-р Милен Врабевски и неговата Фондация „Българска памет“ активно се занимават с инициативи за съхраняване на българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие.

Приоритетите на фондацията се реализират в четири основни направления: Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване на културно-историческото наследство; Инициативи за борба с демографската криза в България; Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора; Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България.

Д-р Милен Врабевски и Фондация „Българска памет“ подкрепят национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.