Д-р Милен Врабевски бе гост-лектор в четвъртия ден на младежкия обмен на Фондация Българска Памет по програма „„Еразъм +“ | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски бе гост-лектор в четвъртия ден на младежкия обмен на Фондация Българска Памет по програма „„Еразъм +“

В предпоследния ден от проекта „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето“ специален гост и вдъхновяващ лектор бе д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет.

Той сподели с младите хора от България, Р. Северна Македония и Сърбия основните принципи, които трябва да следва младия предприемач, за да бъде успешен. Д-р Врабевски обърна внимание на участието на всеки човек в полза на прогреса на обществото, което той отбеляза като задължителен компонент от скока в кариерата и неоспоримо условие за личния успех на всеки индивид.

Председателят на Фондация Българска Памет обясни каква трябва да бъде настройката ни, за да бъдем успешни, като посочи своите 7 стъпки към успеха, базирани изцяло на личния и професионалния му опит.

„Винаги възприемайте дори и временната си заетост като възможност да наградите себе си и начин да помагате на другите. Дори и да не го вярвате в момента, накарайте се насила и ще има прекрасни резултати. Просто трябва да повярвате, че вие сте на сцената, за да демонстрирате таланта си. Той може да има различни измерения. Но ако не знаете какво да правите с него и не знаете какво е това „мисия в живота“, има много кратък отговор, който дава решение на всичко – служете и ще намерите всичко, което ви е необходимо. Т. е. бъдете от полза. Степента на полезност определя магнитуда ви на прогрес,“ обърна се към младежите д-р Врабевски.

Участниците в младежкия обмен направиха “Energizer” сесия на открито, ръководена от д-р Моника Панайотова и екипа на Фондация Българска Памет. Тя даде възможност на младите хора да изкажат мнението си по оригинален начин по различни теми и въпроси. Посредством сесията те упражниха своите умения за дебатиране и аргументация.

По-късно през деня младежите от България, Р. Северна Македония и Сърбия се срещнаха с Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика, който в интерактивната си сесия представи на теория и практика как една Start up идея може да се разработи, развие и успее, какви са възможностите за финансиране на такава идея и какво представлява бизнес моделът „Канвас“.

Проектът „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето“. (2019-1-BG01-KA105-061425) е съфинансиран по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.