Д-р Врабевски изнесе лекция по предприемачество пред младежи от България, Македония и Молдова | Фондация Българска Памет
img

Д-р Врабевски изнесе лекция по предприемачество пред младежи от България, Македония и Молдова

„Добаването на стойност в живота на околните е предиспозиция за успешен живот“, с тези думи д-р Милен Врабевски откри заключителната  лекция в 5-дневния младежки обмен на тема “Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост”. Участниците от Македония, Молдова и България получиха полезни знания и опит от един от най-преуспелите български предприемачи и общественици в наши дни.

Д-р Врабевски сподели с младите хора най-важните и ефективни принципи на младия предприемач. Те научиха, че когато един бизнес потръгне и активно развива своята корпоративна социална отговорност, то немунуемо успехът го следва. 

По време на официалната част с връчванто на сертификатите, един от участниците в семинара – Соня Щуркова от Гоце Делчев, поздрави всички присъстващи със свое авторско стихотворение, посветено на Фондация „Българска памет“, което е написала по време на семинара. Ето го и него:

Благодарим!

Българска памет е фондация
обединила хора от различна нация.
Създава у нас мислене ново
и ние бихме участвали отново.

Създадохме приятелства нови
щастливите моменти са готови.
Благодарни сме всички ние,
за това,че пътя ни ще се развие.

Благодарение на всички вас,
нови прозорци има пред нас!
Проекти правете до безброй,
всеки учасник става герой!

От сърце благодарим на талантливата Соня и на всички младежи, които взеха участие в обмена.

Пожелаваме ви успех и до нови срещи!  

Проектът “Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост” (№2017-2-BG01-KA105-036427) е съфинансиран по програма “Еразъм+” на ЕС, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”.