Д-Р ВРАБЕВСКИ ИЗНЕСЕ ВДЪХНОВЯВАЩА РЕЧ НА СРЕЩАТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕС | Фондация Българска Памет
img

Д-Р ВРАБЕВСКИ ИЗНЕСЕ ВДЪХНОВЯВАЩА РЕЧ НА СРЕЩАТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕС

Д-р Врабевски бе специален гост и главен лектор по време на неформалната среща на европейските министри с ресор образование, наука и научни изследвания. Събитието е част от официалната програма на Българското европредседателство и се проведе на 1-2 февруари 2018 г. в София.

Като един от най-големите иноватори и инвеститори в българската наука и младите хора в България, д-р Милен Врабевски бе поканен от Министерството на образованието и науката да произнесе слово по време на събитието на тема „Future of Europe – career development, career patch and new skills“.

Във вдъхновяващото си слово д-р Врабевски обърна специално внимание на инвестициите в иновации, в човешкия капитал и в обществото. Той очерта перспективите пред Европа в областта на науката и научните изследвания, които са неразривно свързани с прогреса на обществото и подобряването на живота на европейските граждани.

„За мен е огромна гордост, че съм един от първите хора в тази държава, които разбраха значението на такъв вид инвестиции. Чрез тях ние постепенно възстановихме интереса на младите хора към кариера в сферата на науката и научните изследвания. И това се случи по начин, който да отговаря на изискванията на съвременния свят – с придобиването освен на академични знания и опит, така и на специфични социални и предприемачески умения, които да бъдат от полза на младите учени в реализирането на научните им проекти. Това е голяма стъпка напред, която допринесе за увеличаването на количествения и качествения научен капацитет не само на България, а и на цяла Европа“, каза д-р Милен Врабевски.

На събититието присъства министър Красимир Вълчев, европейският комисар, отговарящ за наука, изследвания и иновации Карлос Моедас, както и министри от всички държави-членки на Европейския съюз. Еврокомисар Моедас призова европейските институции да отделят по-голям бюджет за наука, тъй като успешното бъдеще на Европа зависи от това.

Амбицията на Българското председателство за срещата на министрите за наука и иновации бе да се проведат дискусии относно бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа, насочено към трансфера на знания и резултати в полза на икономиката и обществото и значимостта на човешкия фактор за разпространение на знания и иновации.