Доброволчеството – инструмент за развиване на нови умения | Фондация Българска Памет
img

Доброволчеството – инструмент за развиване на нови умения

Фондация “Българска памет” (ФБП), в партньорство с Асоциация “AMFI”, Италия и Асоциация “AJEM”, Португалия, реализира успешно проект: “Volunteering – a tool for increasing youth employment through developing skills”. Проектът си постави като основна цел да даде възможност на двама млади доброволци да придобият ценен опит и професионални умения с помощта на доброволчество. Стремеж на Фондацията при изпълнението на проекта бе доброволците да предоставят времето и труда си в полза на местната общност и приемащата организация, като получиха в замяна възможност да упражняват уменията си, да придобият нови компетенции, културни и социални познания, като по този начин да инвестират в бъдещето си.

Участниците в ЕДС проекта бяха двама доброволци – Илария Мирра  от Италия и Джоао Пайва от Португалия.