Доброволци на Фондация „Бъларска памет“ от Якоруда отбелязаха 1 ноември | Фондация Българска Памет
img

Доброволци на Фондация „Бъларска памет“ от Якоруда отбелязаха 1 ноември

По случай Деня на народните будители, добровоците към офиса на Фондация „Бъларска памет“ в Якоруда решиха да отбележат светлия повод по специален и нестандартен начин. Заедно младите доброволци изготвиха табло с информация за онези познати и не толкова познати народни будители, които са посветили живота и делото си на това да развиват и подпомагат образованието в родният си край.

Инициативата е с благотворителен характер, защото таблото ще бъде дарено на ученици от по-малките класове за да знаят, да помнят и да се гордеят със своя корен и минало. Пазейки паметта на великите българи, децата ще пораснат като достойни техни наследници.

Честит Ден на народните будители!