Дарете | Фондация Българска Памет

Дарете

Ако споделяте девиза на Фондация Българска Памет – Силна национална идентичност – силна европейска идентичност, можете да подкрепите финансово нашите инициативи. С Ваша помощ ще продължим да полагаме усилия, за да направим България едно по-добро място за живеене.

Начин да ни подкрепите:

Можете да направите дарение по нашата банкова сметка, с което да изразите цялостна подкрепа към общественополезната дейност на Фондация Българска Памет или да направите дарение под условие, с което да подкрепите наши конкретни инициативи или приоритети.

Банкова сметка на Фондация Българска Памет в BGN: BG64UBBS80021042803620 BIC: UBBSBGSF ОББ, клон Света София

Фондация Българска Памет е учредена в обществена полза през 2007 г. с цел осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите. Подкрепяме национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие. Програмните приоритети на фондацията се реализират в четири основни направления:

  • Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване и социализация на културно-историческото наследство;
  • Инициативи за борба с демографската криза в България;
  • Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора;
  • Инициативи за за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България.

Ще приемем Вашият дарителски жест като положителна оценка за дейността на Фондация Българска Памет и подкрепа да продължим усилията си в приоритетните за нас и партньорските ни организации направления. Вашето дарение би допринесло и за развитието на каузата на дарителството в България.