В София се проведе 5-дневен младежки обмен на 60 млади хора от България, Молдова и Сърбия | Фондация Българска Памет
img

В София се проведе 5-дневен младежки обмен на 60 млади хора от България, Молдова и Сърбия

Фондация Българска Памет (Р. България) в партньорство със Сдружение „ГЛАС”(гр. Босилеград, Република Сърбия) и „Община на българите в АТО Гагаузия“, (Република Молдова) изпълняват проект „Зелено предприемачество за устойчиво развитие и социално включване на младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Основната цел на проекта е, чрез 5-дневен младежки обмен, 60 участници от България, Молдова и Сърбия на прехода „средно – висше образование“ да развият еко-предприемачески умения, както и да подобрят своята медийна грамотност и критично мислене срещу дезинформацията за изменението на климата, допринасяйки за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на своите населени места, региони и държави, с грижа за опазването на околната среда.

Събитието бе открито с приветствие от д-р Милен Врабевски – Председател на Фондация Българска Памет. Той отбеляза, че Фондацията Българска Памет интензивно вече работи по темата за по-зелена Европа и индивидуалния принос на всеки гражданин към опазването на околната среда. Д-р Врабевски посочи, че в проекта е приложен комплексен подход по отношение на темите за екологията, предприемачеството, дигиталните технологии, образованието, социалната екология. С младите участници се срещнаха редица вдъхновяващи събеседници.
Първият сред тях бе Ясен Георгиев – Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика. Той заяви, че икономиката на бъдещето трябва да бъде „зелена“, защото „всеки иска да живее по-добре на една по-чиста планета.“ Според г-н Георгиев е истинско предизвикателство да открием как да реконструираме икономическите си модели така, че да можем да постигнем растеж и да подобрим качеството на живот в целия свят, без да вредим на околната среда, като същевременно защитаваме интересите на бъдещите поколения. Решението се нарича „зелена икономика”.
Корпоративната социална отговорност в контекста на устойчивото развитие бе разгледана от д-р Марина Стефанова – Автор и продуцент, CSR Advice Box. Корпоративната социална отговорност е задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството на живот.
Д-р Моника Панайотова от Консултативния съвет на Фондация Българска Памет представи на младите хора вдъхновяващия пример на екоактивиста и предприемач Ивон Шуинар. Според него първо трябва да променим начина на мислене на потребителите, след което корпорациите ще направят същото, а на свой ред правителствата ще ги последват. В интерактивна сесия, младите участници креативно разсъждаваха върху визията на Ивин Шуинер, че трябва да бъдем част от решението, а не пот проблема с екологичната криза.

Зелената сделка на ЕС – 2030 и нейните икономически аспекти бяха тема на презентацията на д-р Младен Ламбев – координатор, Парламнтарно измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018. Комисията Фон Дер Лайен ще подкрепи инвестиции в размер на 1 трилион евро за устойчива Европа до 2030 г. Стратегическата цел е до 2050 г. континентът Европа да е първият, постигнал неутралност по отношение на климата.

Георги Станков, психолог, обучител и организационен консултант, запозна участниците с Парижкото споразумение, подписано през 2016 г. от 188 страни. Основната цел на Парижкото споразумение е да се избегне повишаването на средната температура на планетата с повече от 2 градуса в сравнение с прединдустриалната епоха. Г-н Станков проведе и интерактивна сесия, озаглавена “Как да формирам обективно мнение по даден въпрос”.

Георги Стефанов – експерт по промени в климата в WWF, акцентира върху “11 съвета как да използваме устойчиво природните ресурси”.
По думите му: “Младите хора са носители на новия дух и бизнес инициативност. За мен е важно те да осъзнаят, че бъдещето им зависи от тях, че когато човек е амбициозен, промените се случват.“
Г-н Стефанов подчерта, че темата за климатичните промени следва да бъде приета като предизвикателство от младите хора, като една необятна възможност за по-добър свят, в който те ще живеят, диктуват и променят правилата.

Йордан Божилов, Председател на Софийския форум за сигурност дискутира с младежите начините за справяне с дезинформацията и фалшивите новини. Според него хората трябва да мислят критично, да търсят информация от реномирани източници и да проверяват достоверността и.

В търсене на отговора на въпроса “ние ли сме последното поколение, което може да противодейства на измененията на климата?”, младите участници разговаряха със Стиляна Ташева, бизнес анализатор от SEE Bridge. Изхождайки от разбирането, че младите са “новият глас на климата те обсъдиха „ zero waste strategy“ и успешни примери за екопредприемачество.

Четвъртият ден от младежкия обмен завърши с презентация на тема: „ ПБО-иновация в екологията и образованието“. Как Еразъм+ променя живота и отваря съзнанието в ЧСУ „ Цар Симеон Велики “ споделиха с младите участници – Станимира Трифонова, Мария Иванова и Катерина Такова – преподаватели в иновативното училище, посланик на Европейския парламент.