В периода 25-27 юли се проведе междинна координационна среща в рамките на проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век” | Фондация Българска Памет
img

В периода 25-27 юли се проведе междинна координационна среща в рамките на проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век”

В периода 25-27 юли, 2022 г. в гр. Битоля, Република Северна Македония, се проведе междинна транснационална координационна среща в рамките на проект “Социалната екология – модел за устойчиво европейско развитие през 21 век”, 2020-2-BG01-KA205-079309, съфинансиран по Програма  „Еразъм+“, Ключова дейност 2, на Европейския съюз. В срещата взеха участие по двама представители на трите организации-партньори по проекта: Фондация Българска Памет, в качеството си на координатор, Ecocenter Alapítvány, Унгария и Сдружение за македонско-българско приятелство, Република Северна Македония.

По време на срещата бяха обсъдени постигнатите резултати до момента, в т.ч. проведената смесена мобилност за младежки работници в София, работата по интелектуалните продукти, както и организацията на бъдещите дейности по проекта. Сред тях са завършването на иновативна социално-екологична методология, разработването на образователни видеоклипове и провеждането на обучително събитие в София за млади хора от трите държави.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.