В периода от 20 до 24.02.2023 г. в гр. Битоля, Р.С. Македония се проведе обучително събитие за младежки работници в рамките на проект „Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение“ | Фондация Българска Памет
img

В периода от 20 до 24.02.2023 г. в гр. Битоля, Р.С. Македония се проведе обучително събитие за младежки работници в рамките на проект „Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение“

В периода от 20 до 24 февруари 2023 г. Сдружение за Македонско – Българско приятелство, гр. Битоля, Р.С. Македония и Фондация Българска Памет проведоха събитие по проект № 2020-1-BG01-KA205-078892  Откриване на силата в единството и споделените ценности чрез прилагане методите на проблемно и ценностно-базираното обучение”

 

Участници бяха 20 младежки работници – по 10 от двете държави,  притежаващи богат опит в работата с млади хора по европейски проекти.

Програмата на 5-дневното събитие включваше работа по Дигиталния обучителен инструмент, създаден в рамките на проекта, както и прилагане на интерактивни методи, работа по групи, преживелищни методи, интердисциплинарни казуси в контекста на трите стратегии на сътрудничество, приложими за проектно базираното, проблемно базираното и ценностно базираното обучение.

Д-р Младен Ламбев от екипа на Фондация Българска Памет запозна младежките работници с някои добри практики и методи, приложими в проблемно базираното и проектно базираното обучение. Виолета Цепенковска  и Зоран Веляновски от Филмовия институт „Охридска филмова академия“ представиха презентации за използване на Европейски практики, относно решаване на определени проблеми и подобряване на работата сред студентите от Р.С. Македония.

В интерактивни сесии за работа по групи младежките работници допринесоха за разработването на казуси и примерни упражнения, които да залегнат в новата методология по проекта.

Участниците в събитието осъществиха и еднодневно посещение в ОУ „Кочо Рацин“, с. Иваньевци, Битоля, където се прилага проблемно и проектно базирано обучение. Директорът на училището Николче Циуновки обсъди с участниците добрите практики, свързани с проектната проблематика. Бяха посетени и учебни часове на класове в различна възраст.

В края на обучението всеки от младежките работници получи сертификат от Сдружение за Македонско-Българско приятелство, удостоверяващ участието му в проекта.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.