В периода от 17 до 21 юни 2024 г. Фондация Българска Памет проведе младежки обмен на тема : “Формиране на “зелен” начин на мислене чрез изграждане на кръгова и нисковъглеродна икономика” | Фондация Българска Памет
img

В периода от 17 до 21 юни 2024 г. Фондация Българска Памет проведе младежки обмен на тема : “Формиране на “зелен” начин на мислене чрез изграждане на кръгова и нисковъглеродна икономика”

18.06.2024 г.

В периода 17 – 21.06.2024 г. Фондация Българска Памет, съвместно със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония, изпълнява проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1. Участниците в 5-дневната образователна мобилност бяха селектирани с конкурс за есе на тема: “Моят личен принос за опазването на околната среда“.

В началото на събитието екипът на Фондация Българска Памет приветства участниците с добре дошли, представи програмата и разясни бланките „Зелена форма за обратна връзка“. Всеки от младежите имаше възможност да се запознае с останалите, както разкаже с няколко думи за себе си и нещата, които харесват. Създадени бяха и групови правила, които да се спазват по време на семинара.

Вторият ден от семинара започна с презентация на тема „Кръговата и нисковъглеродната икономика – какво е това, на кого служи, кой го движи?“, представена от г-жа Илияна Павлова, Директор „Околна среда“ към Българската стопанска камара (БСК) и г-н Владимир Димитров, Център „Чиста индустрия“, БСК. Младите хора получиха теоретическа и практична информация за линейната и кръгова икономика, разликата между тях, движещи сили и направления на кръговата икономика и зеленото мислене. Г-жа Илияна Павлова разясни модела на кръговата икономика, насочен към удължаване жизнения цикъл на продуктите, което на практика означава най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващите материали и продукти. Участниците разбраха, че когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, могат да продължат да се използват по друг начин. Това може да се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци, което е много важно за опазването на околната среда. В групова сесия, модерирана от г-жа Павлова и г-н Димитров, младите хора научиха къде около нас можем да видим примери за кръгова икономика и нисковъглероден отпечатък. Запознаха се със символите за обозначаване на рециклиране, биоразградимите/органични отпадъци и много други интересни факти относно въздействието на човека върху околната среда. Чрез проведена дискусия, участниците имаха възможност да задават въпроси и получиха ценни отговори от представителите на Българската стопанска камара.

Програмата продължи с г-жа Яница Бойчева, учител по география и икономика, предприемачество и гражданско образование в ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Тя изнесе лекция на тема: „Еко-гейминг: виртуални светове, реални промени“. Основният акцент беше върху ролята на видеоигрите в насърчаването на екологични навици сред младите хора. Според г-жа Бойчева, модерните гейминг платформи предлагат уникална възможност за образование и вдъхновение на новото поколение към по-устойчив начин на живот. По време на лекцията бяха представени редица примери за игри, които интегрират екологични теми и предизвикателства, насочени към опазване на околната среда. „Чрез включването на екологични мисии и задачи в игрите, можем да изградим навици, които да се пренесат в реалния живот и да допринесaт за по-доброто състояние на планетата“, сподели г-жа Бойчева. Лекцията приключи с работилница, в която участниците имаха задачата да сътворят свои еко-игри, чрез които да се обучават учениците.

В останалите няколко дни предстоят интересни теоретични и практични занимания за участниците от двете държави, както и срещи с вдъховяващи събеседници, от които младите хора ще почерпят знания и опит.

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация