В периода от 06-12.11.2022 г. Фондация Българска Памет провежда 7-дневeнa смесена мобилност за млади хора – Културен фестивал “#EntreCultFest”, по проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура” | Фондация Българска Памет
img

В периода от 06-12.11.2022 г. Фондация Българска Памет провежда 7-дневeнa смесена мобилност за млади хора – Културен фестивал “#EntreCultFest”, по проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура”

В периода от 06-12.11.2022 г. Фондация Българска Памет провежда 7-дневeнa смесена мобилност за млади хора Културен фестивал #EntreCultFest“, по проект  „Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура“, съфинансиран по  програма „Еразъм +“, КД2.

Фондация Българска Памет, в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония и сдружение “ГЛАС“ Босилеград, Република Сърбия, реализира 7-дневен културен фестивал „#EntreCultFest“ по проект № 2020-1-BG01-KA227-YOU-095019 „Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура“, съфинансиран по програма „Еразъм +“, КД2.

В рамките на 7 дни се предвижда да бъдат осъществени редица творчески изяви, свързани с културните традиции в трите държави – изобразително изкуство, песни и танци, обичаи и фолклор, както и да бъдат анализирани разнообразни източници на информация в сферата на творчеството и културата. Разпределени в няколко екипа, участниците в мобилността ще презентират и ще участват в различни симулационни упражнения. В резулатат, младежите ще развият и подобрят умения като креативност, предприемчивост, мотивация за гражданско участие, комуникативност, инициативност и лидерство. В програмата на събитието ще бъдат приложени множество примери за културното богатство на Стария континент, както и на фундаменталната роля на културното наследство на Европа за формиране на съвременните общества – единни в многообразието.

Участниците ще имат възможности да работят в малки групи, като всяка ще обсъди предизвикателствата пред секторите на културата и творчеството, свързани с последствията от пандемията КОВИД-19 и дигиталната трансформация.

В резултат от обучителното събитие за млади хора, ще бъдат генерирани важни компоненти от иновативната методика – интелектуален продукт по проекта: как съдържанието й да се възприеме максимално лесно от младежите; какви методи на неформалното образование оказват най-добър ефект; как да се адресират по оптимален начин групите в неравностойно положение, за да повярват в собствените си сили и възможности и да разгърнат в пълнота креативния си потенциал.

Програмата стартира със сесии за „разчупване на леда“ и създаване на групови правила. Събитието продължи със Захари Иванов, грънчар. Той презентира пред участниците характеристиките на Бусинската керамична школа, която има корени, впити далеч във времето. „Едно от големите ми удоволствия е, че съм помагал на някой да бъде щастлив, докато създава нещо с ръцете си“, споделя г-н Иванов. Вдъхновението на Захари идва от собствените му творби и по-точно от техните недостатъци. С времето той започва да забелязва слабостите и се стреми новите форми и цветове да са по-чисти, по-съвършени и по-искрени, каквито за него са образците на Бусинската керамична школа.

За практические часове по грънчарство на участниците бе създадена керамична работилница, в която с помощта на фасилитатора, участниците изработиха сами керамични съдове, нарисуваха ги с втъкана дълбочина, желание и философия.

В следващите дни от фестивала предстоят още много срещи на участниците с различни вдъхновяващи и творчески личности.

 

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.