Втори ден на Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век” | Фондация Българска Памет
img

Втори ден на Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”

В интересни дискусии с вдъхновяващи събеседници и симулационни упражнения премина вторият ден на Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”, проект 2019-2-BG01-KA347-062653 по „Еразъм+“ с над 100 участници на възраст между 15 и 30 г. от Югозападния регион на Република България.

Г-н Ботьо Ботев, общински съветник в Столична община, Председател на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба и Заместник председател на Комисията по икономика и собственост, фокусира вниманието на участниците върху две основни теми:

  • Стратегията на Столична община за развитие на младежта (2017-2027 г.), подчертавайки ключовата роля на младите хора в нейното създаване и последващо участие в Консултативен съвет към кмета на гр. София (г-жа Йорданка Фандъкова).
  • Стратегията за дигитализация на Столична община, подчертавайки стремежа на СОС за :*превръщането на столицата в притегателен ИКТ хъб за аутсорсинг и софтуерна индустрия;*предоставянето на все повече електронни услуги за гражданите,* ефективното използване на цифрови данни с цел по-добра организация на услуги в сферата на транспорта, здравеопазването, образованието, архитектура и сигурност.

Д-р Моника Панайотова – бивш Заместник-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, Член на Европейския парламент (2012-2014), Председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 41-во Народно събрание на Република България, дискутира с участниците по проекта тема та за “Ефективната комуникация – вербална и невербална, като средство за изразяване на послания пред аудитория”. Според нея тайната на ефективната комуникация е в умелото съчетаване на това какво казваме и как го казваме. “Дори и най-скучната тема, може да бъде представена по интересен и атрактивен начин, така че да впечатли аудиторията”, отбеляза тя.

Г-н Петьо Кънев – Изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, сподели пред младежите, че програмата „Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни. Ученето през целия живот е основен принцип на програмата, който е все по-актуален с оглед на новите предизвикателства, свързани с дигиталната трансформация и динамичните промени в съвременния свят. В рамките на структурния диалог бе проведена оживена дискусия, обхващаща въпроси, свързани с дигиталното образование, ключовите умения, необходими за пазара на труда в 21 век, кариерната ориентация и създаването на 5G мрежа и Гигабит общество.

В сесия за структурен диалог:”Предизвикателствата на 21 век в образованието и кариерата-гледната точка на младите”, г-н Любомир Дренски – старши експерт в дирекция “Младежки политики”, Министерство на младежта и спорта, сподели с младите хора, че Европейската комисия предприема действия, за да им предостави всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС. Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. В рамките на дискусията с младежите, той представи възможностите, които 36 младежки центрове предоставят за младите хора, като подчерта, че планираните нови центрове ще бъдат създадени в малките населени места на страната. В контекста на 12 август – Международния ден на младежта, той отбеляза важността на младежкото включване и активност, посочвайки потенциала на младите, които по данни на НСИ, представляват 1,100 000 души от българското население.

Екипът на Фондация Българска Памет проведе групово симулационно упражнение: “Заседание на Министерския съвет“, в което участниците в ролята на министри, премиер и вицепремиери, представиха и гласуваха тематични становища, които ще залегнат в Справочник за кариерно ориентиране в професиите на бъдещето.