“Вие трябва да сте полезни на вашите общества, затова концентрирайте се върху добрите дела” | Фондация Българска Памет
img

“Вие трябва да сте полезни на вашите общества, затова концентрирайте се върху добрите дела”

С тези думи д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет, се обърна към участниците в пресконференцията, представяща семинар организиран от фондацията.

В периода 4 – 10 юли 2016 г., в хотел Банкя Палас, град София, Фондация Българска Памет реализира проект: „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите“ по програма „Еразъм+“. Основната цел на представения по време на пресконференция проект, бе да се насърчи развитието на младежи на възраст между 16 и 20 години от Република България, Република Македония и Република Молдова да общуват и работят в мултикултурна среда.

Резултатите бяха представени от председателя на Фондация Българска Памет, д-р Милен Врабевски и бяха свързани с постигането на поставените цели по проекта, а именно: участниците да придобият универсални ключови компетенции; да развият умения за общуване и работа в мултикултурна среда, в която да бъдат толерантни  и солидарни; да почерпят вдъхновение за иновативни и креативни инициативи, в контекста на европейската интеграция.

“Толерантността и солидарността означават – да се научите да подавате ръка, без да очаквате нещо в замяна. Вие трябва да сте полезни на вашите общества, затова концентрирайте се върху добрите дела, като общата посока на нас европейците следва да е винаги напред и нагоре.“, сподели д-р Врабевски, обръщайки се към младите.

IMG_6071

Участващите в пресконференцията младежи споделиха, че:

„По време на семинара успяхме да придобием и доразвием знания, умения и компетенции, които ще ни бъдат необходими за нашето бъдещо професионално развитие – работа в екип, критично и аналитично мислене, креативност, инициативност, решаване на проблеми. За нас бе ценна предоставената ни възможност да участваме в интерактивни сесии, посветени на толерантността и солидарността, както и да се срещнем с различни събеседници, от които научихме много и почерпихме вдъхновение“, сподели Рената Поповска от Република Македония.

Чрез този проект, стремежът на Фондацията бе да насочи вниманието на младите хора върху значимостта от развитието на активно европейско гражданство, което е отворено към света и се базира на общите ценности в ЕС.

В тази връзка, Елена Паничерская, от групата на Република Молдова, сподели че: „Младежкият обмен, който Фондация Българска Памет организира, спомогна за моето личностно и професионално развитие. В тази една седмица открих много нови хоризонти – придобих знания за ЕС и възможностите, които предоставя за нас – младите хора, за да бъдем пълноценни граждани на обществата, в които живеем“.

Посредством срещите с представители на социално предприятие „Хлебни къщи“- г-жа Здрава Воденичарова, Сдружение „Възможности без граници“ – г-жа Родостина Михайлова и г-н Светослав Иванов, в качеството му на носител на награда „Робер Шуман“, младите хора успяха да променят нагласите си към “различните”, да разширят кръгозорите си за случващото се в и извън Европа и да реализират обмяна на опит, истории и култури.

Същевременно, чрез проекта Фондацията популяризира междукултурния диалог като процес, в който всички, живеещи в ЕС и извън него, могат да повишат способността си да се реализират и развиват в мултикултурна среда и екипи.

В заключение, Елена Папалигова, участник от България, сподели следното: „С голям възторг изразявам възхищението си от проведения млажки обмен по програма „Еразъм+“. Стремежът на Фондация Българска Памет да достигне до съзнанието на нас – младите, от мисия „невъзможна“ в 21 век се превърна във „възможна“ и напълно осъществена“, сподели.