Вдъхновяващи срещи и дискусии между участниците на семинара на Фондация Българска Памет | Фондация Българска Памет
img

Вдъхновяващи срещи и дискусии между участниците на семинара на Фондация Българска Памет

Петдневният семинар на Фондация Българска Памет – „Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология“ [2019-3-BG01-KA105-077870], съфинансиран по програма „Еразъм + ”Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани” стартира по същина с пълна сила.

Още в началото на втория ден от семинара участниците се разделиха на малки работни групи, за да  разгледат и обсъдят успешните примери за социално предприемачество и екология от България, Албания и Молдова.

Г-н Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика даде старт на последвалия младежки диалог на тема „Зеленият преход и социалното предприемачество“.

“Най-голямото предизвикателство пред Европа в момента е намаляване на замърсяването, като не се създават, а се решават социални проблеми”, сподели г-н Георгиев пред участниците и допълни, че вследствие на динамичното икономическо развитие в световен мащаб през последните 100 години човечеството е причинило големи замърсявания, но със своето поведение можем да редуцираме и поправим причинените щети.

 

Г-н Александър Куманов, член на Управителния съвет на “Социалната чайна”  провокира младите участници да мислят за социалните каузи като бизнес. Бяха разгледани в детайли четири примера на социални предприятия в България Социална чайна (гр. Варна); Светът на Мария (гр. София); Чудната градина (гр. Добрич); Пералня “Зелена” – като фокусът бе поставен върху конкретните социални проблеми, към които са насочени те.

Заедно с г-н Куманов младите посланици на промяна коментираха и понятието “социален проблем”, включително и същността на различните социални проблеми, корпоративната социална отговорност, както и икономическо и социално развитие на отдалечените райони.

 

Вторият ден завърши с интерактивна работа в малки групи на тема “Генериране на идеи за подпомагане на социалното предприемачество в България”. Всяка група нарисува своята идея за социално предприятие, а преди да я представи, останалите участници бяха провокирани първо да отгатнат идеята.

След презентацията на идеите всяка група получи обратна връзка както от останалите участници, така и от г-н Куманов.

 

Програмата на семинара „Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология“ продължава. През следващите дни младите посланици на положителната зелена промяна ще имат възможност да се срещнат с още вдъхновяващи лектори, с които да обсъдят актуалните зелени каузи и технологии, борбата с климатичните промени, както и да разгледат примери за бизнеси в полза на обществото.

 

Екипът на Фондация Българска Памет е подготвил и интерактивни игри и предизвикателства, чрез които да стимулира участниците да  мислят креативно и да приложат наученото до момента.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.