Важна информация относно Младежка конференция на тема: „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век” | Фондация Българска Памет
img

Важна информация относно Младежка конференция на тема: „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”

Поради заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-114/05.03.2020г. на основание чл.63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирания нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план, наблюдавано от Национален оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България, в периода 06.03.2020 – 11.03.2020г. са преустановени на територията на цялата страна учебните занятия и мероприятия.

В тази връзка поради създалата се форсмажорна ситуация, организираната от Фондация Българска Памет Младежка конференция на тема: „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”, която е в изпълнение на проект № 2019-2-BG01-KA347-062653, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ се отлага. Всички участници ще бъдат уведомени за новата дата на събитието и времевото изпълнение на дейностите по проекта.