Борис – Михаил Покръстител, духът и волята на България | Фондация Българска Памет
img

Борис – Михаил Покръстител, духът и волята на България

Изложбата проследява мащаба и значимостта на културно-политическата реформа на цар Борис I – Покръстител, останал в българската църковна традиция и историческа памет като “светият цар”, дал на своя народ светлината на вярата и просвещението. Специално внимание в експозицията е отделено на дейността на книжовните центрове Плиска, Преслав и Охрид, както и на “българското културно излъчване” през Средновековието и формиращото влияние на българската азбука кирилицата за развитието на националните литератури на съседните ни народи. Изложбата представя и някои от най-ценните старобългарски писмени паметници – глаголически и кирилски, обогатили християнските култура, език и литература и спечелили на България славата на класическа страна на славянската писменост.

„Изложбата е посветена на 1150-годишнината от приемането на християнството за официална религия в България. Вземаме повод от тази историческа годишнина, за да припомним на младото поколение за Златния век на България и за „българското културно излъчване“, за мащаба и значимостта на културно-политическата реформа на Борис-Покръстител, поставил българската държава като „третата Велика сила“ на картата Европа, призната и зачитана от духовните и политически „стълбове“ на средновековния свят Рим и Константинопол.

Искрено се надявам с инициативата си да възпитаме най-младите, да се гордеят със своята родна, българска азбука – третата официална азбука в Европа, и да познават непреходните ценности, завещани ни от старобългарските писмени паметници, обогатили християнските култура, език и литература и спечелили на България славата на класическа страна на знанието, просперитета и духовността.“

Д-р Милен Врабевски

Председател на Фондация Българска Памет