изложби

 • Цар Самуил, българската държавност и историческа памет

  Цар Самуил, българската държавност и историческа памет gallery

  Изложбата е посветена на паметта на един от най-величавите български владетели – цар Самуил, чиято историческа личност и съдба свързваме с героичната епопея за независимост на българската държава в края на X и началото на XI век. Водещ акцент в концепцията и съдържанието на експозицията е поставен върху личността и делата на “… оня прочут Самуил,

 • Св. св. Кирил и Методий и държавата на духа

  Св. св. Кирил и Методий и държавата на духа gallery

  Изложбата проследява Кирило-Методиевото дело от Моравската мисия и идването на учениците и следовниците на Светите братя в България до Златния век на българската култура, завещал на европейската литература имената на Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх и Черноризец Храбър. По силата на историческите факти единствено България по онова време е готова за зрялото дело на

 • Борис – Михаил Покръстител, духът и волята на България

  Борис – Михаил Покръстител, духът и волята на България gallery

  Изложбата проследява мащаба и значимостта на културно-политическата реформа на цар Борис I – Покръстител, останал в българската църковна традиция и историческа памет като “светият цар”, дал на своя народ светлината на вярата и просвещението. Специално внимание в експозицията е отделено на дейността на книжовните центрове Плиска, Преслав и Охрид, както и на “българското културно излъчване”