дейност

  • Откриване на Център на българската общност в гр. Комрат – АТО Гагаузия

    Откриване на Център на българската общност в гр. Комрат – АТО Гагаузия

    Фондация Българска Памет откри официално Център на българската общност в гр. Комрат, столица на АТО Гагаузия, Р. Молдова. Центърът се учредява с дарение на председателя на фондацията, д-р Милен Врабевски и ще има за цел да работи за развитие на българското самосъзнание и култура в региона и за приобщаване на българската общност в Гагаузия към

  • МБЦ, Великотърновски университет – семинар за езикова квалификация

    МБЦ, Великотърновски университет – семинар за езикова квалификация

    Фондация Българска Памет спонсорира семинар за повишаване на езиковата квалификация на 15 преподаватели и директори от детски градини с преподаване на български език от Тараклийска област, Р. Молдова.  Двуседмичният семинар се проведе от 15 до 26 септември в Международния българистичен център към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Програмата на семинара включва специализиран курс