img

6 Май 2012 – честване Деня на храбростта в Ново село, Р. Македония