Есенният семинар на фондация "Българска памет" във Варна

Фондация Българска Памет и научно-изследователска компания „Комак Медикал“ – постигнато през 2016г.

Фондация Българска Памет е неправителствена организация учредена в обществена полза през 2007г. с цел осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорните инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа- плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.
През 2016г. фондацията получи признание във всяка от основните насоки, в които работи вече 10 години:

 • Утвърждаване на националното чувство у младите, чрез инициативи за опазване и социализация на културно-историческото наследство:
  • Награда „Апостол на българщината 2016“, присъдена на д-р Милен Врабевски, председател на фондацията. Наградата се присъжда от Сдружение „Пазители на българщината“.
  • За поредна година Фондация Българска Памет бе основен партньор на националната кампания „Будител на годината 2016“, с председател на журито – д-р Милен Врабевски.
  • С подкрепата на Фондация Българска Памет се подготвят две книги посветени на – живота и дейността на Васил Левски и Априлското въстание.
  • Подготовка за издаване на Учебно помагало по Родинознание за ученици и учители в Начален етап.
  • Спонсориране на единствените в България чествания и научни форуми на тема „830 години от Въстанието на Асеневци“ и „1300 години от първия в Европа междудържавен договор с търговски клаузи и управлението на Кан Тервел, Спасителят на Европа“.
  • За своята активна обществена дейност д-р Милен Врабевски, основател и председател на Фондация Българска Памет, бе поканен за член на Обществения съвет на БНР.
 • Инициативи за борба с демографската криза в България:
  • През 2016г. успешно реализирахме подкрепата си за две български многодетни семейства от с. Дъбене, община Карлово и град Годеч (с по 3 и 5 деца) участници в националната кампания „Голямото семейство“. Семействата са изцяло обезпечени с къща, личен автомобил, всичко необходимо за училището на децата и битовите нужди на домакинството.
  • За своята дългогодишна работа в борбата с демографската криза и подкрепата на национални каузи свързани с репродуктивни проблеми на семейства, д-р Милен Врабевски и неговата съпруга д-р Росица Врабевска, бяха удостоени с наградата „Татко на годината 2016“ и „Майка на годината 2016“.
 • Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора.
  • За 10 годишната дейност на фондацията, в ежегодните семинари на организацията са участвали над 5 000 младежи от България, Молдова, Украйна, Република Македония и Сърбия.
 • Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България:
  • Многократно се увеличи мащабът на дейността на фондацията по отношение на ключовия проект – „Път към университета“ с включени над 580 ученици от 15 селища от страната.
  • Успешно реализирани четири проекта, съфинансирани от програма „Еразъм+“ на ЕС.
  • Награда за знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси и Министерство на образованието и науката за проект по програма ”Еразъм+” – „Младежки форум за демография и предприемачество“.
  • Затвърждаване на партньорството с фондация „Ханс Зайдел“, Представителството на Европейската комисия в България, Община Варна с включване на ежегодните семинари на фондацията „Силна национална – силна европейска идентичност“ в „Inno wave 2017 – Варна, европейска младежка столица 2017“.
 • Социална дейност
  • Социално подпомагане на младежи и техните семейства от Западните покрайнини и Родопите.
  • Финансова подкрепа за Дом за сираци в град Берковица.
  • Подкрепа за провеждане на конференция на световноизвестния невролог д-р Хари Шнайдер, посветена на лечението на деца с аутизъм и проблеми в развитието.
  • Подкрепа за създаване на Учебно-творчески център „Пламък“, в град Варна за работа с деца с проблеми в развитието.
  • Финансова подкрепа за повече от 30 деца болни от захарен диабет и осигуряване на консумативи и апарати за измерване на кръвната захар.

Научно-изследователска компания „Комак Медикал“

comac

Комак Медикал ЕООД е компания учредена през 1997г. от д-р Милен Врабевски, основател и собственик.

Това е научно-изследователска компания управляваща клинични изследователски центрове, която предлага пълен комплект услуги с повече от 250 служители, работещи в 21 европейски страни покриващи над 215 милиона души: България, Румъния, Сърбия, Република Македония, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Грузия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Словения, Косово, Албания, Кипър, Гърция, Германия и Щвеция.

 • Компанията е бенефициент по Инструмента за МСП на програма „Хоризонт 2020“ (програмата на ЕС финансираща само изключително важни за световното здраве иновации и изобретения). От България бенефициент по програмата са само още 2 или 3 компании.
 • Компанията е обявена за „Шампион на растежа“. Според доклад на инструмента на Европейската комисия за оценка на иновативния потенциал на компаниите (IMP³rove Assessment report) от октомври 2015г., Комак Медикал се нарежда сред т.нар „Шампиони на растежа“.

 

„Вие сте сред компаниите с най-иновативните идеи в света.“, Марко Рубинато, Проектен директор, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската комисия (EASME)

 • Комак Медикал спечели европейско финансиране за разработване и внедряване в експлоатация на иновативен проект. Проектът е финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и е класиран на първо място в категория Средни предприятия, с 91т.
 • Компанията е носител на наградата „Питагор 2016“ на Министерство на образованието и науката за Фирма с най-много инвестиции в научната дейност, т.к. компанията реинвестира 74% от нетните си приходи от продажби в научноизследователска и развойна дейност.
 • Комак Медикал е носител на награда в годишния конкурс на вестник Computerworld, в категория „Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор“ и в подкатегория: „Средни и малки компании” за създаването на уникален новаторски софтуерен продукт.