Списък финалисти в конкурса за есе “Как бих промотирал Европа, ако бях посланик на ЕС”


Финалисти в конкурса за есе “Как бих промотирал Европа, ако бях посланик на ЕС”, класирани за участие в XX Пролетен семинар на Фондация Българска Памет на темаБългария 2017 – 10 години част от Европейския съюз, период на предизвикателства, възможности и научени уроци ” в рамките на проект “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност”, който ще се проведе в периода 10 – 14 април, 2017г. гр. Варна

Моля, потвърдете участие в семинара до 26.03.2017 г. на email: hatidje.djurina@bgmf.eu

  1. Агафия Никифорцева – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
  2. Айсел Хаджийска – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  3. Албена Хаджиева – 10 клас, СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
  4. Александр Кошелев – гр. Комрат, лицей „Третьяков“, Република Молдова
  5. Александр Топчу – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
  6. Александр Цинор – 10 клас, Българско неделно училище, гр. Одеса, Република Украйна
  7. Александър Захариев – 9 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
  8. Алена Кукуревская – с. Кайраклия, Република Молдова
  9. Али Скендеров – 10 клас, НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев
  10. Алина Козарева – 11 клас, Болградска гимназия „Г.С. Раковски“, Република Украйна
  11. Алина Николова – 10 клас, Виноградненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  12. Алла Кихай – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
  13. Алпай Мехмед – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  14. Ана Кузмановска – гр.Битоля, Република Македония
  15. Анастасия Карагуца – 11 клас, Болградска гимназия „Г.С. Раковски“, Република Украйна
  16. Ангела Петровска – гр. Битоля, Република Македония
  17. Анджела Глигоров -11 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
  18. Атидже Шаранска – 11 клас, ПГМ „Петко Славейков“, гр. Якоруда
  19. Бирсен Леткова – 11 клас, СУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
  20. Валерия Кара – 11 клас, Новотороянско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  21. Васимира Бамбова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  22. Виктор Костоски – гр. Прилеп, Република Македония
  23. Виктор Спироски – гр. Охрид, Република Македония
  24. Виктория Рашкова – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  25. Виталий Газибар – 10 клас, Городненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  26. Владислав Цвятков – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
  27. Владлена Лозова – 9 клас, Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
  28. Горян Печалев – гр. Битоля, Република Македония
  29. Гюлтен Читакова – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица
  30. Дана Маринова – 11 клас, Криничненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  31. Денис Ибишев – 11 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сърница
  32. Джанан Исмаил – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  33. Джанер Башчобанов – 10 клас, СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел
  34. Джемал Хатип – 11 клас, СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
  35. Джени Ахмед – 10 клас, Гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Белица
  36. Диана Пенкова – 10 клас, Ровненско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
  37. Диана Танасогло – с. Кирсово, лицей „Тузлов“, Република Молдова
  38. Диана Цапу – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
  39. Егор Дерменжи – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
  40. Екатерина Ганчева – 11 клас, Болградска гимназия „Г.С. Раковски“, Република Украйна
  41. Екатерина Ганчева – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  42. Екатерина Драган – с. Кирсово, лицей „Танасогло“, Република Молдова
  43. Екатерина Самчук – гр. Тараклия, Република Молдова
  44. Елвана Асанова – 10 клас, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
  45. Елена Викол – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
  46. Елена Дундева – 10 клас, Главанско СОУ, Арцизки р-н, Република Украйна
  47. Елена Комарова – гр. Комрат, лицей „Третьяков“, Република Молдова
  48. Елена Куруч – 9 клас, Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
  49. Елена Лохматова – 11 клас, Городненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  50. Елена Стоянова – 10 клас, Волненско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
  51. Елеонора Дукова – гр. Охрид, Република Македония
  52. Емине Хавале – 9 клас, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Сърница
  53. Естел Узунова – 10 клас, СУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
  54. Зейнеп Джугдан – 10 клас, СУ „Св. Св.Кирил и Методий“, с. Брезница
  55. Иван Вичев – 9 клас, Българско неделно училище, гр. Одеса, Република Украйна
  56. Иван Кара – гр. Твърдица, Република Молдова
  57. Иван Кула – 11 клас, Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
  58. Иван Мошнягу – гр. Тараклия, лицей „И. Вазов“, Република Молдова
  59. Иво Ашиков – 10 клас, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
  60. Иман Вакльова – 9 клас, Гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Белица
  61. Инес Конедарева – 11 клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
  62. Инна Деренжи – 11 клас, Ровненско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
  63. Инна Кара – гр. Чадър-Лунга, лицей „Губогло“, Република Молдова
  64. Инна Лазареско – 10 клас, Тарутинско СОУ, Република Украйна
  65. Ирина Раковчена – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
  66. Йелена Милевска – гр. Битоля, Република Македония
  67. Карина Статирова – 10 клас, Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
  68. Катерина Манасиев – 9 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
  69. Кенан Юзеир – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  70. Кимиле Робова – 10 клас, СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
  71. Константин Захария – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
  72. Константин Крстевски – гр. Битоля, Република Македония
  73. Кристина Драгонер – 10 клас, Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
  74. Лариса Юровская – гр. Тараклия, гимназия „Панов“, Република Молдова
  75. Лилия Балабан – 10 клас, Городненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  76. Лилия Кривой– гр. Комрат, лицей „Третьяков“, Република Молдова
  77. Лина Хаджиева – 11 клас, СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен
  78. Максим Цвятков – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Р.епублика Молдова
  79. Марина Шкимбова – 11 клас, Кулевчанско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
  80. Мария Барбарова – с. Кортен, Република Молдова
  81. Мария Бойчева – с. Кирсово, лицей „Танасогло“, Република Молдова
  82. Мария Гълабова- 9 клас , СУ „Св. Климент Охридски“, с. Слащен
  83. Мария Деловска – гр. Битоля, Република Македония
  84. Мария Кирилова – 10 клас, Зарянско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
  85. Мария Ристевска – гр. Охрид, Република Македония
  86. Мария Стоянова – с. Стояновка, гимназия „ Хр. Ботев“, Република Молдова
  87. Мария Трипуноска – гр. Охрид, Република Македония
  88. Медие Иланска – 11 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  89. Медиха Лешова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  90. Метин Байрактаров – 9 клас, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Сърница
  91. Мила Писова– 11 клас, Българско неделно училище, гр. Одеса, Република Украйна
  92. Миляна Йовановски- 11 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
  93. Миляна Митов- 11 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
  94. Михаил Паскоски – гр. Прилеп, Република Македония
  95. Михайло Тодоров – 9 клас, Гимназия Босилеград, Република Сърбия
  96. Моника Кехайова – 10 клас, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
  97. Мусалина Джалил – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  98. Надежда Константинова – гр. Комрат, лицей „Гайдаржи“, Република Молдова
  99. Наджие Вакльова – 10 клас, Гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Белица
  100. Найле Даргут – 10 клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
  101. Наталия Фучиджи – 10 клас, Волненско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
  102. Наталья Миткова – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
  103. Никола Богдановски – гр. Битоля, Република Македония
  104. Николета Ненова – 10 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  105. Оксана Петрова – 11 клас, Главанско СОУ, Арцизки р-н, Република Украйна
  106. Петър Георгиев – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  107. Ралица Стоянова – 10 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  108. Регина Влах – 9 клас, Виноградовско СОУ, Тарутински р-н, Република Украйна
  109. Рени Валериева – 10 клас , СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Сатовча
  110. Сабел Башева – 9 клас, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов”, гр. Благоевград
  111. Сара Велковска – гр. Битоля, Република Македония,
  112. Сара Топеска – гр. Битоля, Република Македония
  113. Сергей Калинков – гр. Твърдица, Република Молдова
  114. Сибел Башова – 10 клас, СУ „Паисий Хилендарски“, с. Абланица
  115. Сибел Семерджиева – 11 клас, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Сърница
  116. Силве Иса – 10 клас, СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
  117. София Путарева – с. Стояновка, гимназия „Хр. Ботев“, Република Молдова
  118. Стефан Спироски – гр. Охрид, Република Македония
  119. Стилян Пържанов – 10 клас, СУ „Димитър Благоев“, гр. Доспат
  120. Сулакова Валерия – 10 клас, Зарянско СОУ, Саратски р-н, Република Украйна
  121. Татьяна Иварлак – с. Кирсово, лицей „Тузлов“, Република Молдова
  122. Татьяна Михайлова – гр. Кишинев, лицей „В. Левски“, Република Молдова
  123. Татьяна Ялама – гр. Чадър-Лунга, лицей „Губогло“, Република Молдова
  124. Татяна Дундева – 10 клас, Главанско СОУ, Арцизки р-н, Република Украйна
  125. Фатме Авдикова – 10 клас, СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново
  126. Фатме Моллаали – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  127. Фатме Тюфекчиева – 9 клас, СУ „Христо Смирненски“, с. Кочан
  128. Фатме Шиндева – 9 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  129. Филдез Табанли – 11 клас, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
  130. Филип Попов – гр. Битоля, Република Македония
  131. Хава Реджеп – 11 клас, ПГМ „Петко Славейков“, гр. Якоруда
  132. Хатидже Пиронкьова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда
  133. Христе Ванчоски – гр. Охрид, Република Македония
  134. Христина Христова – 11 клас, СУ “Й. Йовков“, гр. Тервел
  135. Цветелина Иванова – 9 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  136. Цветелина Младенова – 10 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сатовча
  137. Шазие Ходжова – 10 клас, ПГИ ‚,Иван Илиев‘‘, гр. Благоевград
  138. Юлия Константинова – 11 клас, Новотороянско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  139. Юрий Константинов – 11 клас, Новотороянско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  140. Яна Чалак – 11 клас, Виноградненско СОУ, Болградски р-н, Република Украйна
  141. Ясен Георгиев – 9 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  142. Ясмин Феим – 11 клас, СУ „Й. Йовков“, гр. Тервел
  143. Ясмин Шаранска – 9 клас, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда

headerloga

Read previous post:
Интервю с д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет, в предаването “Всеки следобед с Криси”, Канал 3

Разговор за родолюбие, мотивация на младите хора да успяват и да се развиват в България, образование и добри примери. 3...

Close