КОНТАКТИ


ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ

Адрес: София 1303, ул. Одрин 131, ап. 24

Телефон за връзка: +359 2 822 33 42

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Използвайте тази контактна форма, ако желаете да ни изпратите съобщение, запитване или предложение.