За повече информация относно престоя на д-р Шнайдер и работните групи по места, моля свързвайте се с г-жа Дани Димитрова, Сдружение за деца с проблеми в развитието „Бонитатис”, ел. поща: info@bonitatis.org; моб. телефони: 0898 65 34 20, 0882 46 11 63; http://bonitatis.org/


ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ
1303 София, ул. Одрин 131, ап. 24
Т/Ф +359 2 822 33 42


Използвайте тази контактна форма, ако желаете да ни изпратите съобщение, запитване или предложение.